Biblioteken viktiga för jämlik hälsa

Biblioteken viktiga för jämlik hälsa


En färsk amerikansk studie från University of Pennsylvania visar att de allmänna biblioteken spelar en viktig roll för en god hälsa, särskilt för personer i särskilt utsatta situationer. Biblioteken är viktiga när det handlar om att stötta utsatta människor som riskerar hälsoproblem orsakade av hemlöshet, mental ohälsa eller missbruk menar forskarna.

Mer precist finns det anledning att uppvärdera bibliotekens roll när det handlar om att erbjuda stöd som hjälper människor att förbättra sin kunskap om grundläggande samhällsfunktioner.

Referens:  Anna Morgan et al. (2016) Beyond Books: Public Libraries As Partners For Population Health, Health Affairs, 35:11.

Kategorier