Att skapa mer likvärdiga villkor och möjligheter är avgörande för en jämlik hälsa

Att skapa mer likvärdiga villkor och möjligheter är avgörande för en jämlik hälsa


Foto: Henrik Garlöv, kungahuset.se

En tanke som utkristalliserats allt tydligare under arbetet med vårt slutbetänkande är att den breda ansats som vårt arbete representerar måste motsvaras av åtgärder i stort såväl som smått över hela denna bredd. I synnerhet i ett avancerat välfärdsland som Sverige är det svårt att se hur enskilda punktinsatser skulle kunna ge en stor effekt, utan det är sannolikt en rad olika åtgärder av olika omfattning som behövs för att vi ska få en mer jämlik hälsa. Och när de viktiga drivkrafterna för ojämlikhet i hälsa samspelar blir det ganska meningslöst att diskutera om det är hönan eller ägget som kommer först, i synnerhet om denna diskussion bromsar upp viktiga insatser. Exempelvis är kost, fysisk aktivitet, skolmiljö, skolprestationer, kontroll och inflytande samt psykisk och fysisk hälsa sammanlänkade i barn och ungas liv. Vi bör arbeta med alla dessa frågor, men att några av dem tar längre tid kan inte betyda att vi inte kan göra någon skillnad också på kort sikt. Just eftersom de är kopplade i samspel får insatser på ett område ofta spridningseffekter till de andra.

Detta betyder också att en del av de motsatspar som ofta kommer fram i diskussionen om hälsa är problematiska. Ett sådant motsatspar är individ och samhälle. Är det individens egna hälsoval som ska vara i fokus eller är det de mer grundläggande förutsättningarna för hälsa man bör arbeta med? Jag menar att denna åtskillnad är förlegad och måste överkommas om vi ska kunna röra oss mot en mer jämlik hälsa. Ojämlikheten i hälsa börjar inte med levnadsvanorna, och kan heller inte lösas enbart i hälso- och sjukvården. Men det omvända gäller också; utan att arbeta med levnadsvanor och en mer jämlik hälso- och sjukvård kommer vi inte att nå en jämlik hälsa. Det är det breda arbetet med att skapa mer likvärdiga villkor och möjligheter som är avgörande.

Men arbetet för en mer jämlik hälsa behöver inte bara bedrivas brett, i stort och i smått, utan även få sin fart och kraft framåt av en bredd av aktörer. Hälsogradienten berör hela samhället, därför behöver också hela samhället engageras i arbetet för en mer jämlik hälsa. Därför kändes det också extra betydelsefullt när jag idag fick tillfälle att möta Prins Daniel och Lenka Prokopec Karlberg från stiftelsen GEN-PEP för att presentera och diskutera vårt arbete i Kommissionen. Kronprinsessparet är initiativtagare till GEN-PEP som tillsammans med aktörer från hela samhället ska bedriva ett långsiktigt arbete för att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Prins Daniel har också talat om att det är sorgligt och upprörande att hälsan är ojämlik, och att detta inte är värdigt för vårt land.

Jag tror att den extra tyngd och uppmärksamhet som frågan får genom att Prins Daniel och Kronprinsessparets är aktiva och engagerade i jämlik hälsa, liksom de erfarenheter och kontaktnät de kan mobilisera, är väldigt viktiga. Det visar inte minst att jämlik hälsa berör alla.

Kategorier