Att motverka hälsoklyftorna – en moralisk skyldighet

Att motverka hälsoklyftorna – en moralisk skyldighet


I oktober arrangerade SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle) ett seminarium för att diskutera hur hälsoklyftorna kan minska, med anledning av Kommissionens delbetänkande (SOU 2016:55). Se webbinspelning. 

Svenska läkaresällskapets tidning Vård & Hälsa fick i samband med seminariet en pratstund med Kommissionens ordförande Olle Lundberg och Folkhälsomyndighetens GD Johan Carlsson, vilket resulterade i en artikel som tar sin utgångspunkt i ett av flera centrala argument som diskuteras av Kommissionen i delbetänkandet om varför det är viktigt att arbeta för jämlik hälsa. I artikeln lyfts den moraliska skyldigheten fram.

I delbetänkandet framhåller vi att det finns flera olika argument som kompletterar varandra. Det finns moraliska och rättviseteoretiska argument, och rätten till hälsa fastslås i svensk lag samt i flera internationella konventioner om de mänskliga rättigheterna. Andra argument är kopplade till bättre utnyttjande av det allmännas resurser samt hållbar utveckling. Sammantaget, menar vi, ger dessa argument ett brett underlag för att uppmärksamma och verka för att minskade hälsoklyftor (se vidare kapitel 1, SOU 2016:55).

 (Vård och Hälsa, December 2016) Vi måste minska hälsoklyftorna

(SOU 2016:55) Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete

Kategorier