Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen.

Nytt från bloggen

sverige

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner

I går (tisdag 31/1) överlämnade Kommissionen delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket ...
Läs mer
olle gabriel Cropped

Kommissionen överlämnar sitt andra delbetänkande till Gabriel Wikström

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår utvecklat folkhälsopolitiskt ramverk Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet För en god och ...
Läs mer
demografi

Demografi och jämlik hälsa

Sveriges befolkning växer och på fredag (20/1) beräknar demograferna på SCB att vi passerar 10-miljonersstrecket. Just nu växer den svenska ...
Läs mer

På gång i kalendariet

global utmaning

Hälsa och välfärd – den stora globala klyftan

22 februari, 2017
Tankesmedjan Global Utmaning bjuder in till en eftermiddag om global hälsa. Hur ser hälsoläget i världen ut? Varför drabbas vi ...
Läs mer
BojH

Politikens möjligheter att bidra till en bättre och mer jämlik hälsa

23 februari, 2017
I anslutning till den socialdemokratiska föreningen Bättra & Jämlik Hälsas (BoJH) årsmöte håller folkhälsominister Gabriel Wikström ett föredrag om politikens ...
Läs mer
alborg-fyr

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

22 augusti, 2017
12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ...
Läs mer

Våra senaste publikationer