Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté till och med sista oktober 2017.

Nytt från bloggen

Mötesplats social hållbarhets webbinarium om jämlik hälsa

Den 14 september höll Mötesplats social hållbarhet ett direktsänt webbinarium om och med Kommissionen för jämlik hälsa och Socialdepartementet. Se ...
Läs mer

Ny underlagsrapport om hälso- och sjukvårdens roll för en jämlik hälsa

Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för att minska sociala skillnader i hälsa - men bidrar i ...
Läs mer

Regeringen har skickat Kommissionens slutbetänkandet på remiss

Annika Strandhäll tog i juni emot slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa Nästa steg på vägen mot en mer jämlik ...
Läs mer

På gång i kalendariet

Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöseminarium

27 september, 2017
En god arbetsmiljö på apotek gynnar alla: patienter, medarbetare, samhället och inte minst apoteksaktörerna genom bättre ekonomi och ökad konkurrenskraft ...
Läs mer

Socialchefsdagarna 2017 i Östersund

27 september, 2017
Kommissionen deltar på Socialchefsdagarna som i år går av stapeln 27-29/9 i Östersund. Kommissionen deltar med ett seminarium om Åtgärder ...
Läs mer

Healthy Cities arrangerar seminarium om jämlik hälsa och sociala utfallskontrakt

4 oktober, 2017
Den 4 oktober arrangerar Healthy Cities Sverige seminarium om jämlik hälsa och sociala utfallskontrakt i Stockholm. Tid & plats: 08:45-16:15, ...
Läs mer

Våra senaste publikationer