Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen.

Nytt från bloggen

Örebro län inrättar Kommission för jämlik hälsa

Kraftsamling i Örebro län för jämlik hälsa I juni 2015 gav regionfullmäktige klartecken att inleda arbetet med en kommission för jämlik ...
Läs mer

Folkhälsoarbete bland myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting och regioner

I går (tisdag 31/1) överlämnade Kommissionen delbetänkandet För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket ...
Läs mer

Kommissionen överlämnar sitt andra delbetänkande till Gabriel Wikström

Kommissionen för jämlik hälsa föreslår utvecklat folkhälsopolitiskt ramverk Kommissionen för jämlik hälsa överlämnar i dag delbetänkandet För en god och ...
Läs mer

På gång i kalendariet

Beslutsunderlag för en hållbar framtid

5 april, 2017
Agenda 2030-delegationen bjuder in till en halvdagskonferens om styrning, med fokus på statliga utredningar. Hur får vi fram beslutsunderlag som ...
Läs mer

Skolkommissionens slutbetänkande presenteras på SNS

21 april, 2017
Den 20 april överlämnar Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. Dagen efter presenterar kommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson slutsatserna på SNS. Utbildningsminister ...
Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

30 maj, 2017
Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft: Tillsammans för en god och jämlik hälsa Den 30-31 maj i Jönköping arrangeras en unik konferens ...
Läs mer

Våra senaste publikationer