Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté till och med sista oktober 2017.

Nytt från bloggen

Kommissionens ledamöter i Almedalen 2-9 juli

Årets Almedalsvecka går av stapeln 2-9 juli. Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier under veckan. Måndag 3 juli Hur säkrar ...
Läs mer

Utanförskap, hälsa och en effektiv resursanvändning

I Kommissionens direktiv anges att det bör presenteras förslag på finansieringsmodeller som kan bidra till minskad omfattning av förebyggbara hälsoproblem ...
Läs mer

Lyssna på Olle Lundberg i Sjukvårdspodden – Jakten på den jämlika vården

Hur kan man uppnå den målsättning som regeringen har uttalat om att vi inom en generation ska sluta de påverkbara ...
Läs mer

På gång i kalendariet

Almedalsveckan 2017

2 juli, 2017
Årets Almedalsvecka går av stapeln 2-9 juli. Kommissionens ledamöter deltar vid flera seminarier under veckan. Måndag 3 juli Hur säkrar ...
Läs mer

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

22 augusti, 2017
12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ...
Läs mer

SNS Tylösand Summit 2017 adresserar den växande ojämlikheten

23 augusti, 2017
Årets SNS Tylösandskonferens handlar om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid. Ledande bedömare beskriver ...
Läs mer

Våra senaste publikationer