Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté till och med sista oktober 2017.

Nytt från bloggen

Ojämlikhet i hälsa – en gemensam europeisk utmaning

Torsdag den 12 oktober hade jag förmånen att medverka i en diskussion kring ojämlikhet i hälsa i Europa, arrangerat av ...
Läs mer

Jämlik hälsa i Norden: om hur de växande hälsoklyftorna i Norden ska motarbetas

De nordiska länderna anses traditionellt som länder med hög levnadsstandard och små sociala och ekonomiska skillnader men faktum är att ...
Läs mer

Ny underlagsrapport om vikten av löpande bevakning av folkhälsa och ojämlikhet i hälsa

"Om det icke mätes, synes det ej" (Lord Kelvin, 1883) Svensk folkhälsorapportering - en tradition med gamla anor Sverige har ...
Läs mer

På gång i kalendariet

Jämlik hälsa i Sverige, när då?

15 november, 2017
Nordic Health Convention gör ett nedslag på kvalitetsmässan i Göteborg. Onsdag 15 november arrangeras seminariet Jämlik hälsa i Sverige, när ...
Läs mer

Göteborgs jämlikhetskonferens 2017

4 december, 2017
Helt ny statistik om utvecklingen av Göteborgs skillnader, fördjupande jämlikhetsforskning och barnen i fokus. Göteborgs årliga jämlikhetskonferens äger rum den ...
Läs mer

Våra senaste publikationer