Börja att skriva sedan trycka enter för att söka. Tryck Ecs eller klicka på krysset för att gå tillbaka.

Hem


Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.

Kommissionen för jämlik hälsa har till uppgift att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Kommissionen verkar som en politiskt oberoende kommitté och ska senast 31 maj 2017 överlämna sin slutrapport till regeringen.

Nytt från bloggen

Tydliga samband mellan exponering för vissa kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Det finns ett flertal kända individuella riskfaktorer (ålder, ärftlighet, rökning, diabetes m m), ...
Läs mer

Hur ojämlikt är Sverige? Ny underlagsrapport om sociala skillnader i dödsrisker

Sociala skillnader i dödsrisker: Utvecklingen över tid och skillnader mellan åldersgrupper och regioner I Kommissionens direktiv konstateras att de socioekonomiska skillnaderna ...
Läs mer

Örebro län inrättar Kommission för jämlik hälsa

Kraftsamling i Örebro län för jämlik hälsa I juni 2015 gav regionfullmäktige klartecken att inleda arbetet med en kommission för jämlik ...
Läs mer

På gång i kalendariet

New Perspectives on Refugee Integration – Good Practices from France & Sweden

11 maj, 2017
Global utmaning i samarbete med Franska ambassaden i Stockholm bjuder in till frukostseminarium om integration den 11 maj. Seminariet kommer ...
Läs mer

Tillsammans för en god och jämlik hälsa

30 maj, 2017
Nationell HFS-konferens & Utvecklingskraft: Tillsammans för en god och jämlik hälsa Den 30-31 maj i Jönköping arrangeras en unik konferens ...
Läs mer

Folkhälsa i ett välfärdssamhälle i förändring – hur skapar vi socialt hållbara lösningar?

22 augusti, 2017
12:e Nordiska folkhälsokonferensen 2017 De nordiska folkhälsokonferenserna återkommer vart tredje år och är sedan 1987 en mötesplats med syfte att ...
Läs mer

Våra senaste publikationer